BLAT KUCHENNY 037

Blat kuchenny z szarego granitu