BLAT KUCHENNY 033

Blat kuchenny wykonany z ciemnego granitu.