NAGROBEK POJEDYNCZY 059

Nagrobek pojedynczy z żółtego oraz brązowego kamienia, tablice oraz pokrywa mają styl nieobrobionego kamienia.